terug naar overzicht

 

Waarvoor kan je bij ons onder meer terecht?

Van je privé-vermogen tot je bedrijfsvermogen: fiscaliteit komt altijd wel om de hoek kijken.
Van belasting en verloning tot fiscale geschillen voor de rechtbank bijvoorbeeld. 

 • Fiscaliteit van overheden, inclusief autonoom gemeentebedrijf, intergemeentelijke samenwerking

 • Fiscale aspecten inzake Onderzoek & Ontwikkeling

 • Fiscale incentives (notionele interestaftrek, innovatieaftrek, tax shelter, O&O-incentives,…).

 • Internationale fiscaliteit, dubbelbelastingverdragen

 • Fiscaalvriendelijk belonen

 • Lokale belastingen

 • Geschillen en onderhandelingen met de fiscus (bijstand bij controles, verweer tegen bijkomende aanslagen, inschakelen fiscale bemiddelingsdienst, fiscale betwistingen voor de rechtbank brengen,...

 • Vermogensplanning: (fiscaal) structureren van familiaal vermogen en bedrijfsvermogen, schenkingen en testamenten, aanpassen huwelijkscontracten, erfrecht. Holding- en patrimoniumvennootschappen.

 • Onroerend goed fiscaliteit (erfpacht, vruchtgebruik, opstal, onroerende leasing, …)

 • Fiscale structurering van overnames en joint ventures. Due diligence.

 • Reorganisaties zoals fusie, (partiële) splitsing, inbreng, ontbinding, overgang van éénmanszaak naar vennootschap

 • Fiscaal strafrecht (verweer tegen beschuldigingen van fiscale fraude en witwas)

 • Fiscale regularisatie

 

Onze experten

 
 

 

We beheersen alle facetten van het ondernemingsrecht

 

Kies hieronder waar je meer wil over weten of contacteer ons om te kijken hoe we je kunnen helpen.