terug naar overzicht

 

Waarvoor kan je bij ons onder meer terecht?

Jouw onderneming of jouw klant maakt moeilijke tijden door ?
We helpen je graag verder.

 

Zekerheidsrecht en financieel recht

 • Kredieten (consumentenkrediet, hypothecair krediet, documentair krediet, ..)

 • Aansprakelijkheid van kredietverstrekkers

 • Borgstelling

 • Voorrechten en zekerheden

 • Bewarend en uitvoerend beslag

 • Pandverzilvering

 • Landbouwvoorrecht

 • Uitstel van betaling

Ondernemingen in moeilijkheden en insolventie

 • Reorganisaties (minnelijke en gerechtelijke)

 • Wet continuïteit ondernemingen: minnelijk akkoord, gerechtelijk akkoord

 • Overdracht onder gerechtelijk gezag

 • Faillissement

 • Schuldherschikkingen

 • Voorlopige bewindvoering over vennootschappen

 • Beslag en executie

 • Ontbinding en vereffening (gerechtelijk en minnelijk) van vennootschappen

 • Samenloop, voorrechten en hypotheken

 • Onderhandeling met financiële partners, schuldeisers,...

 

Onze experten

 
 

 

We beheersen alle facetten van het ondernemingsrecht

 

Kies hieronder waar je meer wil over weten of contacteer ons om te kijken hoe we je kunnen helpen.