terug naar overzicht

 

Waarvoor kan je bij ons onder meer terecht?

In de domeinen arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht vind je alles terug wat te maken heeft met werken, als werknemer of zelfstandige. 

 • Arbeidsovereenkomsten en –reglementen

 • Carpolicy, gsmpolicy, privacypolicy,...

 • Dienstverleningsovereenkomsten (schijnzelfstandigheid)

 • Belonen, arbeidsduur

 • Overdracht van onderneming en due diligence

 • Sociaal overleg

 • Individuele of collectieve ontslagen, herstructurering

 • (Oneerlijke) concurrentie

 • Sociale inspectie, administratieve geldboeten en sociaal strafrecht

 • Welzijn op het werk

 • Grensoverschrijdende tewerkstelling

 • Sociaal statuut der zelfstandigen

 • RSZ-geschillen (m.i.v. hoofdelijke aansprakelijkheid)

 • Statutaire tewerkstelling en tucht

 

 

Onze experten

 
 

 

We beheersen alle facetten van het ondernemingsrecht

 

Kies hieronder waar je meer wil over weten of contacteer ons om te kijken hoe we je kunnen helpen.