Binnenkort ken je van elke vennootschap de aandeelhouders

België  is gestart met het opzetten van het zogenaamde UBO[1]-register, een digitale databank met persoonlijke gegevens van aandeelhouders van Belgische vennootschappen.

Aandeelhouders met een participatie van meer dan 25% worden in principe opgenomen in deze databank.

Belgische vennootschappen dienen zelf de gegevens van hun aandeelhouders door te spelen aan de databank en dit een eerste maal voor 31 maart 2019.[2] Zij doen dit best tijdig om boetes te vermijden.

Het UBO-register zal toegankelijk zijn voor het publiek en kan geraadpleegd worden door “elke burger”, dit door een digitale zoekopdracht (het KBO-nummer of de naam van de vennootschap) in te geven in de databank.  

Er zal voor burgers toegang zijn tot de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van de betrokken aandeelhouder(s), evenals de aard en omvang van het aandelenbelang.

Ook de fiscus zal via het UBO-register de aandeelhoudersstructuur van Belgische vennootschappen kunnen nagaan met het oog op een taxatie.

Een aandeelhouder kan evenwel in een zeer beperkt aantal gevallen haar gegevens ontoegankelijk laten maken.

U vindt meer (juridische) informatie over het UBO-register via deze link.

Datum: 01/10/2018. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.

[1] Ultimate Beneficial Owner

[2] https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

Tim Vandeweyer.

Tim Vandeweyer.

Leen Wetsels

Leen Wetsels