Wat betekent het nieuwe erfrecht voor u?

Kern: Op 1 september 2018 zal de Wet tot wijziging van het nieuwe erfrecht in werking treden. Deze wet zal een impact hebben op ieder van ons. Deze hervormingen dwingen immers tot een nieuwe kijk op familiale planning bij leven en nalatenschapsverdeling bij overlijden. De hervorming van het erfrecht is opgebouwd rond een aantal krachtlijnen.

1. De helft van de nalatenschap is voor de kinderen (erfrechtelijke reserve)

De reserve van alle kinderen samen wordt beperkt tot 1/2de van het vermogen. Dit betekent concreet dat de erflater over de andere helft van zijn vermogen vrij kan beschikken in functie van de eigenheid van zijn gezinssituatie, bijvoorbeeld ten voordele van een ongehuwde partner of kind met bijzondere noden.

Bovendien wordt de reserve van de ascendenten afgeschaft, waardoor het mogelijk wordt om ouders volledig te onterven ten voordele van, bijvoorbeeld een feitelijk samenwonende partner.

Tenslotte  wordt de reserve in natura vervangen door een reserve in waarde, zodat de erfgenamen enkel de waarde kunnen opeisen van de schenkingen die hun reserve aantasten, maar niet de geschonken goederen zelf.

2. De wijziging van de regels met betrekking tot de inbreng van giften

Geschonken onroerende en roerende goederen worden voortaan gelijk behandeld. Voor beide goederen zal de inbreng gebeuren in waarde, met name op basis van de intrinsieke waarde op de dag van de schenking, maar geïndexeerd tot de dag van overlijden.

Op die manier wordt er een oplossing geboden voor het onevenwicht in de situaties waar er, bijvoorbeeld, aan het ene kind een bouwgrond werd geschonken en aan het andere kind een geldsom gelijk aan de waarde van de bouwgrond.

3. De versoepeling van het verbod op erfovereenkomsten

Een belangrijke vernieuwing is de invoering van een globale erfovereenkomst. Deze overeenkomst biedt de ouders de mogelijkheid  om bij leven samen met alle kinderen de erfeniszaken op bindende wijze te regelen. Dit kan heel wat  conflicten vermijden en kan de gedane schenkingen  beschermen. Daarnaast kunnen er ook punctuele erfovereenkomsten worden gesloten met bepaalde familieleden indien het niet mogelijk is om de hele familie rond de tafel te krijgen.

De nieuwe wet treedt pas in werking op 1 september 2018. Deze overgangsperiode geeft aan iedereen de mogelijkheid om zijn persoonlijke planning te (her)evalueren.

Stel dat je als zaakvoerder of werknemer een woning huurt van je vennootschap. Als die ook privé gebruikt wordt, zegt de

Op 7 november as. zetten David Engelbos en Tom Arts de nieuwe regels uiteen tijdens een ontbijtseminarie in samenwerking met VKW Limburg. Inschrijven kan hier.

Datum: 01/02/2018. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more