Twee nieuwigheden in de bouwsector

1. Actief in de bouwsector? Wacht niet met opzeg tot 2018!

De kortere opzeggingstermijnen van toepassing binnen de bouwsector (PC 124) die tijdelijk konden worden toegepast sedert 2014 bij de invoering van het Eenheidsstatuut, nemen binnenkort een einde. Vanaf 1 januari 2018 gelden voor alle personeelsleden uit deze sector de ‘normale’ opzeggingstermijnen.

Dit kan een belangrijke impact hebben: een arbeider met twee jaar dienst in uw bouwbedrijf, kan nu opgezegd worden met een opzeggingstermijn van 5 weken. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de opzeggingstermijn voor diezelfde arbeider  al 12 weken.

Indien u twijfelt om al dan niet over te gaan tot opzeg of ontslag van één van uw personeelsleden, loont het bijgevolg de moeite om dat nog in 2017 te doen. De juiste timing van een ontslag of van een opzeg rond de jaarwisseling is van belang en verdient de nodige aandacht.

Let wel, u zal het ontslag of de opzeg uiteraard wel moeten verantwoorden. Een loutere verwijzing naar de nieuwe opzeggingstermijn volstaat daarbij niet. In 2017 riskeert u voor arbeiders nog een forfaitaire schadevergoeding bij willekeurig ontslag van 6 maanden. Vanaf 2018 riskeert u voor een werknemer (arbeider én bediende) een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag van 3 tot 17 weken, “naargelang de graad van kennelijke onredelijkheid”.

Tip! Check ook of uw arbeidsreglement is aangepast aan de nieuwe opzeggingstermijnen. Indien uw arbeidsreglement louter verwijst naar de wettelijke bepalingen, is een aanpassing niet noodzakelijk.

2. Detachering naar België? Bijkomende vermeldingen Limosa vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 moeten bij de LIMOSA-aangifte verplicht bijkomende gegevens meegedeeld worden, met name:

  • de gegevens van de verbindingspersoon aangeduid in België;
  • de sector van diensten waarin de gedetacheerde persoon actief zal zijn
  • het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendkantoor (indien van toepassing)
  • het feit of de werknemer in het land van herkomst voordelen verkrijgt die vergelijkbaar zijn met een regeling van getrouwheidszegels of weerverletzegels (dit zal meestal een premie zijn die jaarlijks wordt toegekend die overeenstemt met een maandloon. Vergoedingen verbonden aan de jaarlijkse vakantie of detacheringsvergoedingen komen niet in aanmerking).

Datum: 01/02/2018. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.

 

Sabrina Fiorelli en Tom Arts, experts in arbeidsrecht.

Sabrina Fiorelli en Tom Arts, experts in arbeidsrecht.

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more