Betaal je te veel voor de woning die je huurt van je vennootschap?

Kern: De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen heeft in een recent vonnis[1] geoordeeld dat er niet “per definitie” sprake is van een voordeel van alle aard (“VAA”) wanneer een zaakvoerder een onroerend goed huurt van zijn vennootschap tegen een huurprijs die marktconform doch lager is dan het forfaitair berekende VAA overeenkomstig artikel 18 KB/WIB.

Stel dat je als zaakvoerder of werknemer een woning huurt van je vennootschap. Als die ook privé gebruikt wordt, zegt de wetgever dat dit een toegekend loon is - een voordeel van alle aard (VAA). Bij bedrijfswagens is dat bijvoorbeeld ook zo. Maar hoeveel bedraagt dat “toegekend loon”? Belangrijk om weten, want je betaalt hier belasting op.

Volgens de wet moet dit toegekend loon geïnterpreteerd worden als “de werkelijke waarde voor de verkrijger” - in dit geval de huur dus. Om die waarde te bepalen, is er een forfaitaire regel. Wat gebeurt er nu regelmatig in de realiteit: het forfaitair bedrag ligt veel hoger dan de marktconforme huurprijs.

Een voorbeeld: je betaalt 800 euro huur - een marktconforme prijs. Het bedrag van je voordeel van alle aard (VAA) komt, berekend via de forfaitaire regel, neer op 1200 euro. Is die overige 400 euro dan ook nog een toegekend loon, oftewel een voordeel van alle aard, en betaal je daar belastingen op?

Volgens de huidige wetgeving wel, al is er nu in een recent vonnis een nieuwe uitspraak gedaan. De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen heeft op 17 november 2017 geoordeeld dat er niet “per definitie” sprake is van een voordeel van alle aard (“VAA”) wanneer een zaakvoerder een onroerend goed huurt van zijn vennootschap tegen een huurprijs die marktconform doch lager is dan het forfaitair berekende VAA. Volgens de rechtbank kan de administratie dus niet meer eisen dan de marktconforme huurprijs - de 800 euro in ons voorbeeld hierboven.

Huur je op dit moment een onroerend goed van een vennootschap en betaal je een forfaitair bedrag dat hoger is dan de marktconforme huurprijs? Of weet je het niet zeker? We hebben op dit moment veel gelijkaardige dossiers. Contacteer ons om te kijken of we in jouw situatie een betere oplossing kunnen vinden.

Datum: 01/02/2018. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.

[1] Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 17 november 2017.

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more