Ik heb mijn handelspand verhuurd voor lange tijd. Mag ik er vanuit gaan dat mijn huurder tot het einde moet blijven?

Heel wat huurcontracten vallen onder de handelshuurwet, zoals bv. horecazaken, winkels en kapsalons.

De handelshuurwet is in veel gevallen verplicht van toepassing en beschermt vooral de belangen van de huurder.

Veel verhuurders zijn er gerust in van zodra zij hun handelspand verhuurd hebben. Ze hebben immers toch een huurcontract voor 9 jaar of langer, soms zelfs 27 jaar. Klopt dit?

Helaas niet. De huurder die het handelspand niet langer nodig heeft, omdat hij bijvoorbeeld een goedkopere locatie heeft gevonden, moet dit kunnen verlaten.

De handelshuurwet geeft de huurder immers het recht om de huurovereenkomst bij het einde van elke driejarige periode eenzijdig te beëindigen. De huurder hoeft deze beslissing op geen enkele manier te motiveren. Hij moet enkel de opzeg zes maanden vooraf kenbaar maken met een aangetekende brief of met een deurwaardersexploot. Je kan je hier als verhuurder dan ook niet tegen verzetten.

Het is niet nodig dat deze mogelijkheid is voorzien in de overeenkomst. Deze driejaarlijkse beëindigingsmogelijkheid kan in het huurcontract ook niet worden uitgesloten of beperkt. De huurder kan gewoon beroep doen op de bepalingen in de wet.

Ook andere creatieve oplossingen die dit recht proberen te beperken, halen het niet. Je hebt bijvoorbeeld als verhuurder zware investeringen gedaan in het pand op vraag van de huurder. Daarom voorzie je een langere initiële duurtijd en koppel je een sanctie aan een vervroegde beëindiging door de huurder. Ook in dit geval vang je bot wanneer je huurder geldig zijn opzeg geeft. Let dus zeker op met dit soort vaak goed bedoelde afspraken.

Veel verhuurders zijn zich hier niet van bewust. Wij brengen dit principe daarom nog eens onder de aandacht en adviseren u graag bij het opstellen van uw (handels)huurcontract.

Datum: 24/03/2019. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.