Update: fundamentele wijzigingen in de strafprocedure m.b.t. fiscale misdrijven – strafrechter wordt ook ‘fiscale rechter’

Update: fundamentele wijzigingen in de strafprocedure m.b.t. fiscale misdrijven – strafrechter wordt ook ‘fiscale rechter’

De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken heeft fundamentele wijzigingen doorgevoerd aan de wijze waarop fiscale misdrijven vanaf 2020 vervolgd zullen worden.

Waar de vervolging van fiscale fraude in het verleden (i) voor het strafrechtelijke luik in handen lag van de strafrechter en (ii) voor het zuiver fiscale luik - ‘de vaststelling van de belastingschuld’ - uiteindelijk in handen lag van de ‘fiscale’ burgerlijke rechter , zal dit in de toekomst niet meer het geval zijn.

Indien er door het parket besloten wordt tot strafrechtelijke vervolging van de fiscale fraude, dan zal de strafrechter niet enkel uitspraak doen over het bestaan van een misdrijf en de strafrechtelijke sancties, maar voortaan ook over het bestaan en de grootorde van de fiscale belastingschuld.

De strafrechter treedt in dit kader dus ook op als fiscale rechter, en het vonnis zal bijgevolg bestaan uit een strafrechtelijk luik en een fiscaalrechtelijk luik. De fiscus is tussenkomende partij in de strafprocedure.

Het vonnis van de strafrechter zal de titel zijn van de fiscus om de belastingschuld in te vorderen. Er is in dergelijk geval geen inkohiering van de belasting meer vereist en de normale fiscale betwistingsprocedure is niet van toepassing. Er is tegen de belastingschuld dus geen administratief beroep meer mogelijk. Ook zal een vordering tegen de belastingschuld voor de fiscale rechter niet meer tot de mogelijkheden behoren.

Naast de consolidatie van het fiscale luik bij de strafrechter, worden ook andere technische elementen gewijzigd: de meldingsplichten, de una-via regeling, de verbeurdverklaring, de straftoemeting, e.a.

Bij een vervolging voor fiscale fraude, zal een verdachte zich in de toekomst het best laten bijstaan door zowel een strafrechtadvocaat als een fiscaal advocaat. Een afzonderlijke betwisting van de belastingschuld zal immers niet meer mogelijk zijn.

 Voor meer informatie, contacteer onze fiscale cel.

Datum: 01/07/2019. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.

Onze fiscale cel.

Onze fiscale cel.