FAQTS voor vrije beroepers: vergoeding voor de overdracht van auteursrechten: ook voor u interessant?

In België genieten de inkomsten die voortvloeien uit de overdracht van auteursrechten van een zeer attractief fiscaal regime, waardoor de creatievelingen die auteursrechtelijke creaties voortbrengen een aanzienlijk fiscaal voordeel kunnen meepikken.

Wie is auteur?

De regeling is niet beperkt tot louter literaire auteurs. Zo kunnen ook andere creatieve personen zoals architecten, softwareontwikkelaars, fotografen, muzikanten, kledingontwerpers… auteursrechtelijk beschermde werken creëren.

Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk?

Opdat men zou kunnen spreken van een auteursrechtelijk beschermd werk, moet het aan volgende voorwaarden voldoen:

Het werk moet het resultaat zijn van een creatieve activiteit;

Het werk moet uitgedrukt zijn in een concrete vorm (een louter concept of idee volstaat m.a.w. niet);

Het werk moet origineel zijn.

Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan de ontwerpen van een architect, verkopen van licenties op software, het uitgeven van boeken en tijdschriften, …

Overdracht van auteursrechten

Van zodra men de intellectuele eigendom op het auteursrechtelijk beschermd werk bezit, kan men rechten op die werken te gelde maken door de rechten contractueel over te dragen (‘cessie’) of ter beschikking te stellen (‘concessie’) aan een derde (zoals o.a. de werkgever, een uitgeverij, de eigen (management)vennootschap). Een schriftelijke overeenkomst waarbij de auteur, tegen vergoeding, in de cessie of concessie van auteursrechten voorziet met het oog op de exploitatie ervan is een absolute noodzaak.

Welk fiscaal regime is van toepassing op de ontvangen vergoedingen?

Inkomsten uit (de overdracht van) auteursrechten worden in de personenbelasting afzonderlijk belast als roerende inkomsten tegen een tarief van 15 % (te vermeerderen met de gemeentebelasting) tot de grens van 59.970 euro (inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019). Bovendien verkrijgt de auteur een forfaitaire kostenaftrek van 50 % op de inkomsten tot (geïndexeerd) 15.990 euro en van 25 % op de inkomsten tussen (geïndexeerd) 15.990 euro en 31.990 euro.

Hoeveel inkomsten hebben betrekking op het “auteursrecht”?

Het is logisch dat hier het meeste discussie kan ontstaan. In welke mate betreffen de inkomsten die u uit uw activiteit haalt roerende inkomsten voortvloeiend uit de overdracht van de exploitatierechten op een creatief en origineel werk, dan wel louter beroepsinkomsten ten gevolge van geleverde diensten of prestaties? Men dient hierbij natuurlijk te streven naar een zo realistisch, objectief en redelijk mogelijke vergoeding, maar omtrent de waardering of opdeling is wettelijk niets bepaald.

Ruling aanvragen zorgt voor zekerheid

Men kan een ruling aanvragen indien men als bedrijfsleider, naast zijn bedrijfsleidersbezoldiging, een bijkomende vergoeding wenst voor de originele werken die men overgedragen heeft aan de eigen (management)vennootschap of wanneer men de werknemers gedeeltelijk wenst te vergoeden voor de overdracht van auteursrechten. Op die manier heeft men de zekerheid dat het werk in aanmerking komt voor het gunstige belastingregime én kan men het bedrag aan auteursrechtelijk beschermde inkomsten onderbouwen en vastleggen.

Indien u geen ruling aanvraagt, is het ten zeerste aangewezen om uw dossier juridisch goed te onderbouwen zodat u voldoende gewapend bent bij een fiscale controle.

Datum: 27/06/2018. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.

 


Onze experten in fiscaliteit: David Engelbos, Astrid Swennen, Jonas Peeters en Tim Vandeweyer.

Onze experten in fiscaliteit: David Engelbos, Astrid Swennen, Jonas Peeters en Tim Vandeweyer.