Paqt bestaat omdat organisaties en ondernemers nood hebben aan adviseurs die doen wat juist is.


Dat begint bij een goed begrip, want een goed adviseur luistert in de eerste plaats naar de persoon die de vraag stelt.

Om vervolgens de juiste expertises samen te brengen: juridisch, met aandacht voor onder andere cijfers en economische realiteit. Elk van ons heeft een bijzondere deskundigheid, die we zo nodig bij elk vraagstuk kunnen samenbrengen. Omdat we geloven in verenigde krachten.

Wie ondernemers adviseert, moet weten - nee, voelen - wat dat betekent. Daarom dat andere professionals, zoals accountants, revisoren, notarissen en payrollbeheerders ons ook als sparring partner zien. Zo versterken we elkaar en daarmee ook uw onderneming.

We zetten ons even hard in voor de zaak, als voor de mensen erachter. Waarom? Omdat we geloven in ondernemerschap. Meteen ook de reden waarom we gedreven zijn het elke dag beter te doen. Hoe? Overleggen als het kan, procederen als het nodig is. Maar sowieso altijd als onafhankelijk kantoor. We hebben enkel baat bij cliënten die goed geholpen zijn.

 

Dat is, wat ons betreft, veel meer dan alleen een juridisch vraagstuk.


Lees meer over onze expertise