Grondige hervorming van het insolventierecht.

WCO heet voortaan gerechtelijke reorganisatie.  Eerder uitvoeringsverbod van een schuldeiser nu doorbroken.

Vanaf 1 mei 2018 is het Belgische Insolventierecht grondig hervormd, met inbegrip van de gerechtelijke reorganisatie (vroeger WCO genoemd).

Enerzijds is de wetgeving volledig geïntegreerd in het Wetboek van economisch recht (WER) en maakt zij nu deel uit van het Boek XX met als titel “Insolventie van ondernemingen”.  Anderzijds zijn er enkele ingrijpende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Onder meer de positie van schuldeisers binnen de gerechtelijke reorganisatie is bijgeschaafd.  Vroeger was iedere tegeldemaking door een schuldeiser (zelfs indien reeds voorafgaandelijk opgestart) verboden en dit van zodra de schuldenaar zijn verzoek om toegelaten te worden tot de procedure had neergelegd ter griffie (dus zelfs vóór de uitspraak).  

De gewijzigde wetgeving voorziet nu in twee belangrijke uitzonderingen ten voordele van de schuldeisers op dit absoluut uitvoeringsverbod.

1.    uitvoering op roerend goed

Indien de datum van gedwongen verkoop nog valt binnen een termijn van twee maanden ná de neerlegging van het verzoekschrift door de schuldenaar, kunnen de werkzaamheden van verkoop op beslag worden verdergezet.  
Op uitdrukkelijk verzoek van de schuldenaar zou de rechtbank de verkoop alsnog kunnen schorsen.

2.    uitvoering op onroerend goed

Indien de openbare verkoop van een onroerend goed nog valt binnen een termijn van twee maanden ná de neerlegging van het verzoekschrift door de schuldenaar, kan de notaris de werkzaamheden van verkoop verderzetten.  

De rechtbank zou de openbare verkoop alsnog kunnen schorsen :

  • op uitdrukkelijk verzoek van de schuldenaar en ná de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers te hebben gehoord;

  • mits betaling door de schuldenaar van de gemaakte notariskosten;

  • dit alles ten minste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van openbare verkoop.

Het betreft cumulatieve voorwaarden.

Vanaf 1 mei 2018 is de bescherming van de schuldenaar aldus doorprikt.  De wetgever doet  een toegift aan de schuldeiser die reeds vergevorderd is in zijn procedure van uitvoering.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of over de gerechtelijke reorganisatie in het algemeen, dan kan u steeds bij ons terecht.

 

Datum: 01/05/2018. Deze nieuwsbrief is louter informatief en dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met ons kantoor.