Tom Arts - vennoot

Tom Arts is vennoot, curator, bemiddelaar en muzikant. Dit is zijn verhaal.

Tom, met welk inzicht sta je elke dag op?

Inzicht? Op mijn leeftijd zou ik graag willen dat ik eens inzicht kreeg in het leven :-) Neen, ernstig nu, elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen. Als je de vrijheid hebt en krijgt, om zelf iets uit te bouwen, in vol vertrouwen met anderen, dan moet je die kansen durven grijpen en er iets van maken. En dan, niet te hoog van de toren blazen en hard werken, dat wil ook al eens helpen. (lacht)

In vol vertrouwen, hoe uit zich dat nog?

Ik geloof sterk in vertrouwen geven en krijgen. Het is de basis en bindmiddel in relaties, zowel privé als professioneel. Het geef je zekerheid, ook in moeilijke omstandigheden. Met PAQT proberen wij dat vertrouwen te verdienen van elkaar en van onze klanten, elke dag opnieuw.

Wat zijn jouw specialiteiten binnen het ondernemingsrecht?

Goh, ik ben een beetje een buitenbeentje. Ik ben begonnen in een internationaal advocatenkantoor in Brussel, met Engels als voertaal, binnen de sector sociaal recht. In die periode heb ik een bijkomend diploma “sociaal recht” gehaald.

Daarna ben ik terug in mijn geboortestad aanbeland, waarbij ik sinds 1994 werd aangesteld als curator, het insolventierecht dus. Vanuit de combinatie van deze sectoren was het voor mij een kleine stap om mij ook in het domein van vastgoed te werpen. Niet echt wat je een “scherp profiel” zou noemen he? (lacht) Het geeft mij wel de ideale ervaring om met een  bredere invalshoek problemen te bekijken, en creatieve oplossingen aan te reiken.

Daarbuiten ben ik de afgelopen jaren actief geweest als Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Een ervaring van onschatbare waarde. Daar leer ik echt dat een juridisch vraagstuk nooit echt alleen maar juridisch is.

Welk beroep zou je uitoefenen als je geen advocaat was?

Daar moet ik niet lang over nadenken: rock muzikant. De creatieve chaos (die je ook kan terugvinden in mijn haarbos) staat in schril contrast met de gestructureerde juridische wereld. Net daarom oefent het zo een sterke aantrekkingskracht uit! Of om het in de culinaire sfeer van mijn collega’s te houden: afwisseling van spijs doet eten.

CV

Tom studeerde rechten aan de universiteit van Leuven (1991 - cum laude). Aansluitend daarop behaalde hij een "Diplôme des Etudes Européennes Supérieures (D.E.E.S) en een "Diplôme des Etudes Approfondies en droit Européen (D.E.A.)" aan het "Centre Européen Universitaire te Nancy (Frankrijk). In 1994 behaalde hij een Master in het sociaal recht (VUB). Tom Arts startte zijn beroepsloopbaan (1993) aan de balie van Brussel en is sinds 1996 verbonden aan de balie van Tongeren.

Hij wordt sedert 1995 ook geregeld aangesteld als curator, voorlopig bewindvoerder en vereffenaar en is recent actief als erkend bemiddelaar in sociale geschillen.

Tom Arts spreekt regelmatig over allerhande arbeidsrechtelijke materies en is lid van de redactieraad van Limburgs Rechtsleven.
 

Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits
 

Vakgebieden

  • arbeids- en sociale zekerheidsrecht (m.i.v. sportrecht)

  • zekerheidsrechten en financieel recht

  • bemiddelaar in sociale zaken

  • ondernemingen in moeilijkheden en insolventierecht