Leen Wetsels - vennoot

Leen Wetsels is een van de twee vrouwelijke PAQT vennoten. Als we eerlijk zijn, doen onze dames de meest verrassende dingen in hun vrije tijd!

Leen, met welk inzicht sta je elke dag op?

Ik besef dat ik op vele vlakken mijn beide handjes kan kussen en dat het een luxe is om ‘s morgens met plezier te gaan werken.

Met plezier gaan werken, hoe uit zich dat?

Op 101 manieren. We brengen veel uren door op kantoor en hebben bij momenten een stressvolle job. Een aangename werkomgeving is dan ook ontzettend belangrijk. Al onze teamleden besteden hier veel aandacht aan en maken tijd voor elkaar: een dagelijkse babbel aan het koffieapparaat, een gezamenlijke lunch of ontbijt, teambuildingactiviteiten, een traktatie bij een verjaardag. Ook hechten we veel belang aan een goede opleiding en begeleiding van onze (nieuwe) kantoorgenoten.

Onze deur staat altijd open eigenlijk, of het nu om een dossier gerelateerde, dan wel om een persoonlijke vraag gaat. Alles is bespreekbaar en we weten dat we op elkaar kunnen rekenen. Ik ben er van overtuigd dat dit de goesting, productiviteit en de betrokkenheid van onze collega’s vergroot.

Wat zijn jouw specialiteiten binnen het ondernemingsrecht?

Tijdens mijn studie rechten aan de KU Leuven (2006) kreeg ik de smaak van het vennootschaps- en het ondernemingsrecht te pakken. In de daaropvolgende jaren heb ik dan ook verder gefocust op deze rechtsdomeinen, onder meer via bijkomende opleidingen aan de Université Catholique de Louvain ("DES en droit économique"" - 2007) en aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (2010 - 'Master na Master in het Vennootschapsrecht').

Sinds 2007 ben ik als advocaat verbonden aan ons kantoor en begeleid ik ondernemers en vrije beroepers voornamelijk bij hun vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Ik besteed heel wat tijd aan het informeren en adviseren van cliënten m.b.t. de keuze van hun vennootschapsstructuur, hun aandeelhoudersafspraken, managementovereenkomsten, samenwerkingsafspraken e.d. Goede afspraken maken goede vrienden!

Ook heb ik de voorbije jaren veel expertise opgebouwd in de begeleiding van overnamedossiers (overdrachten van aandelen of handelsfonds) en reorganisaties (fusies, splitsingen,..). Indien cliënten geconfronteerd worden met conflicten, zoals een patstelling binnen hun vennootschap, neem ik hun belangen waar en probeer ik hun “vennootschapsrechtelijke echtscheiding” zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Tot slot: sinds enkele jaren neem ik binnen de balie van Limburg (voordien van Tongeren) ook het nazicht van de oprichtingsaktes en overeenkomsten m.b.t. samenwerkingsverbanden en groeperingen van advocatenvennootschappen voor mijn rekening.

Wat doe je in je vrije tijd, waarvan mensen altijd verrast zijn als je het hen vertelt?

Ik ga graag naar festivals of concerten en kan zeker het "zwaardere werk" appreciëren. Vroeger heb ik geregeld de moshpit opgezocht en ook nu kan ik nog compleet uit de bol gaan op goede muziek. Dat is blijkbaar soms wel verrassend!

 

CV

Leen Wetsels (°1983, Genk) studeerde rechten aan de KU Leuven (2006) en zette haar opleiding verder aan de Université Catholique de Louvain (UCL-2007) waar zij in 2007 het "DES en droit économique" behaalde (cum laude). In 2010 behaalde ze haar diploma 'Master na Master in het Vennootschapsrecht' aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (cum laude).

Zij is sedert 2007 als advocaat verbonden aan ons kantoor en is 2015 doorgegroeid tot advocaat-partner.

Gedurende 4 jaar was zij actief als bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Tongeren waar zij gedurende 2 jaar (september 2011-augustus 2013) het mandaat van Voorzitter waarnam.

Sinds september 2013 is zij lid van de Raad van de Orde van Advocaten, eerst van balie Tongeren en sinds 1 september 2016 van balie Limburg. Zij is er onder meer tuchtonderzoeker, doet nazicht van de oprichtingsaktes en (samenwerkingen)overeenkomsten van advocatenvennootschappen en maakt deel uit van het feestcomité.

Talen 

Nederlands, Frans, Engels

Vakgebieden

Vennootschapsrecht, contracten, M&A
Handels- en ondernemingsrecht en contracten
Intellectuele eigendomsrechten en IT-recht